ATLAS COPCO

Europaturné Expomobil 70

ATLAS COPCO

I samband med lanseringen av Smart Connected Assembly genomförde Atlas Copco Industrial Technique en 12-månaders roadshow genom hela Europa för att personligt träffa beslutsfattare och användare inom fordonsindustrin. I sitt mobila showroom hade Atlas Copco möjlighet att verkligen visa vilken kundnytta som deras integrerade produkter, mjukvarulösningar och datastyrda produktion möjliggör. Produktdemo kombinerades med seminarier, VR-upplevelser och kvalitativa kundsamtal.

Totalt träffade Atlas Copco över 7 000 besökare på nära 200 platser i 20 länder och har registrerad ca 2 000 leads , varav en hel del har blivit affär.

Framgångarna med Atlas Copcos roadshow gjorde att turnén förlängdes och aktiviteten belönades med Peter Wallenbergpriset, Peter Wallenberg-priset – uppkallat efter Atlas Copcos f.d. Hedersordförande – belönar den mest innovativa och framgångsrika metoden inom försäljning och marknadsföring.

Se ett filmklipp från när Atlas Copco Smart Connected Assembly Roadshow besökte England här

”Vad som är starkt med det här konceptet är att vi kommer närmare kunden. Vi ställer upp utanför kundens fabrik – eller i bästa fall inne på fabriksområdet – och vi får mycket tid med kunden.”

Robert Stribeck, Product Manager and International Marketer, Atlas Cocpo Industrial Technique

Huawei

Europaturné Expomobil 40, Expomobil 60 samt Expomobil 70

Huawei

Huawei Technologies expanderar kraftigt i Europa, och har som ett led i sin satsning valt att åka ut och besöka sina kunder runt om i Europa med ett flertal expotrailers. På så sätt får de möjlighet att träffa både beslutsfattarna på de stora telekombolagen, men även användarna av produkterna och andra viktiga påverkargrupper, och på plats visa dem den senaste tekniken inom telekommunikation. Där får de möjlighet att både visa de tjänster de erbjuder, men också live demo av nästa generations mobila nätverk, och vilka möjligheter som detta innebär för användarna.

Huawei Technologies har köpt en Expomobil 70 och genomfört ytterligare sju framgångsrika roadshows med oss, till över 30 länder i Europa. Den Expomobil 70 Huawei nu själva äger hjälper vi till att serva och underhålla, och vi hjälper även Huawei att ta fram en helt ny design och inredning vid behov.

Expomobil har varit ansvarig för design, inredning, avancerade AV-installationer, utvändig profilering, lager och hantering, och även ansvarat under hela turnén för transport och turnélogistik.

Se filmklipp från en av Huaweis roadshows här: film

”This is the 6th roadshow Huawei is doing with Expomobil. We have included the demonstration trucks in our marketing tool because it is very important for us to bring our products and solutions close to the customers.This is a perfect tool that is accompanying other activities that we do for marketing. Expomobil is a very reliable partner that we have chosen because they have much experience in the field of roadshows and they are really great to work with.”

RADOVAN STEISKAL, MARKETING AND COMMUNICATIONS, WEST EUROPE ENTERPRISE BUSINESS UNIT, HUAWEI

GE Healthcare

Europaturné Expomobil 70

GE Healthcare

När GE Healthcare ville öka medvetenheten hos kunderna om GE’s existens och samtidigt demonstrera sina instrument och produkter, valde de att genomföra en 6 månader lång roadshow i Europa med en Expomobil 70. Halva trailern inreddes med en del för seminarie med sittplatser för upp till 25 personer. Den andra delen av trailern inreddes som ett labb där GE visade sina olika produkter och instrument.

Detta event var den största säljaktivitet som GE Healthcare någonsin gjort, och de var mycket nöjda med resultatet. De har uppfyllt och t o m överträffat målen avseende att skapa nya kontakter och få fler leads.

GE hade ca 1000 besökare per vecka. De har träffat 95 % av sina viktigaste kunder under turnén, vilket är fantastiskt. 50 % av de GE träffade är helt nya kontaktpersoner. De har för första gången kommit med på en lista bland de leverantörer som kunderna föredrar. Detta event har i en undersökning gett en kundnöjdhet på 50 %, vilket normalt brukar ligga på 20-30 %.

”Det är en större succé än jag någonsin kunde föreställa mig”

JONATHAN ROYCE, GE HEALTHCARE SWEDEN

Sharp

Sverigeturné Expomobil 70 samt Expomobil 60B

Sharp

Under våren 2010 genomförde Sharp en roadshow till ett 17-tal platser i Sverige med Expomobil 60 B. Syftet var att visa företagskunder de nya möjligheterna med scanning för en effektivare dokumenthantering men även Sharps övriga dokumentslösningar.

Expomobil 60 B inreddes med både en seminariedel för 30 personer och en utställningsdel, där Sharps multifunktionssystem visades. Denna aktivitet var mycket uppskattad av kunderna, som hade svårt att slita sig.

Våren 2014 var det dags för Sharp att rulla ut igen. Denna gång med en Expomobil 70. Sharp åkte ut för att visa upp sin största nyhet någonsin – ett tio meter långt högvolymssystem som trycker och efterbehandlar en tidning eller broschyr så att den är klar på bara ett par minuter. Målgruppen var den grafiska branschen där de bjöd in tryckerier och inhouse tryckerier som erbjöds målgruppsanpassade seminarier och möjligheten att se systemen arbeta live.

”Det var som när man är på en fest, där alla samlas i köket och inte vill gå hem”

JONNE ZACHRISSON, PRODUKTCHEF PÅ SHARP

Olympus

Sverigeturné Expomobil 60

Olympus

Under en 5-veckorsperiod besökte Olympus 18 sjukhus runt om i Sverige i en Expomobil 60, som inreddes både för demonstration av endoskopiprodukter och seminarium. Syftet med turnén var att få möjlighet att komma ut till sina kunder på sjukhusen och erbjuda dem utbildning och workshops på produkter som de använder i sin vardag. Många av kunderna har inte möjlighet att åka på mässor eller utbildning – nu kom Olympus till dem istället. Det innebar att fler fick denna möjlighet, vilket var otroligt uppskattat!

Målet var att 500 personer skulle komma och besöka trailern – det kom över 1000 personer!

”Totalt har 1050 kunder besökt trailern, och den allmänna uppfattningen bland dem var att detta måste vara något av det bästa vi har gjort. Även internt rådde denna uppfattning. Våra säljare har hela tiden känt att de fått mycket bra respons från de kunder som varit inne i trailern, de har tagit sig tid att prata med oss och varit genuint intresserade. Internt så har även banden mellan teamen stärkts och även där har säljarna uppskattat att få så mycket tid med sina kollegor inom andra produktområden, tid som annars aldrig finns”

KRISTINA VON HARBOU, OLYMPUS

 

Coca-Cola – 2013, 14, 15 och 16

Sverigeturné samt Englandsturné Expomobil 60B samt Expomobil 70

Coca-Cola 

Under fyra år i rad har Coca-Cola Enterprises besökt sina viktigaste företagskunder inom dagligvaruhandeln i Sverige samt England för att presentera kommande nyheter. Syftet var också att fördjupa relationen med kunderna och få möjlighet att träffa fler målpersoner från varje företag, vilket blev möjligt nu när de kom ut och besökte dem. Dessutom stannade kunderna mycket längre än de brukar.

Expomobilerna inreddes och utrustades för seminariesittning och mellan passen dukades en buffé upp för frukost, lunch eller fika.

”UMG fick i uppdrag av Coca-Cola att tillsammans med Expomobil genomföra Customer Roadshow, årets kundkonferens. Från en eventbyrås perspektiv kunde inte samarbetet ha varit bättre. Vi fick tidigt ett mycket gott förtroende för Expomobil som visade sig vara resultatorienterade, lösningsfokuserade, ansvarsfulla och måna om att allt skulle bli så bra som möjligt. Dessutom var alla kunder väldigt nöjda. En breddbar konferenstrailer blev lite av en snackis. Dessutom var deltagarantalet betydligt högre än föregående år.”

LOTTA ANDERSSON, UMG

Kinnarps

Nordenturné Expomobil 70

Kinnarps

Att hinna visa upp sin nya kollektion för samtliga återförsäljare under möbelmässan var en utmaning. Att dessutom hinna utbilda dem och få dem att lära sig alla produktfördelar var en omöjlighet, men likväl så viktig. Med den bakgrunden beslöt sig Kinnarps för att genomföra en roadshow, där de åkte ut till sina viktigaste återförsäljare runt om i Sverige. Väl på plats hade de gott om tid för både produktdemo, utbildning men också för djupare samtal, vilket förstärkte relationerna med återförsäljarna. På vissa platser fick också återförsäljarna också möjlighet att bjuda in sina slutkunder, vilket var väldigt uppskattat.

”Fördelarna var framför allt att det var ett kostnadseffektivt sätt för oss att nå ut till en bred massa snabbt och på lång sikt har det skapat en bättre affärsrelation med våra kunder.”

DAVID KNUTSSON, PRODUCT LAUNCH MANAGER KINNARPS

POSTNORD

Sverigeturné Expomobil 60

POSTNORD

PostNord har fått ta emot hård kritik det senaste åren. Det gav dem insikten om behovet att bli mer närvarande och tillgängliga – och att vara ut och föra en dialog med kunderna. Deras tydliga mission var att fånga upp synpunkter, lyssna på kritik och lösa konkreta kundserviceärenden. Allt för att öka kvaliteten och vinna tillbaka folkets förtroende.

Målet när turnén startade var 10 000 samtal med medborgarna, men efter två månader, 22 städer och 6 600 kilometer på vägarna blev resultatet att de samtalade med över 20 500 personer. PostNords turné genom landet har överträffat alla förväntningar. Tusentals engagerade svenskar har kommit med frågor, förslag, kritik och beröm, som nu ska omsättas i konkreta åtgärder. Se film om PostNord lyssnar här

’’Nu kan vi konstatera att det blev 20 500 samtal, vilket är helt fantastiskt. Folk har varit otroligt engagerade och många har kommit med förslag och idéer om hur vi bör utvecklas i framtiden.’’

Annemarie Gardshol, VD, PostNord Sverige

TIGERSTADSTEATRET

Norgeturné Expomobil 70

TIGERSTADSTEATRET

TIGERBUSSEN KOMMER var ett pilotprojekt initierat av TIGERSTADSTEATRET i Oslo, där barn och skolklasser i områden med hög barnfattigdom och lågt kulturellt deltagande bjöds in till teatervärlden för att få se en föreställning mitt i sin egen vardag.

Den interaktiva showen ”TIGERBUSSEN KOMMER!” är historien om TIGERBUSSEN och skådespelarna som följer den. TIGERBUSSEN är en levande tiger som har en teater i magen. Den är Oslobarnens beskyddare och bär deras berättelser i sitt hjärta. TIGERBUSSEN är ett nytt sätt att skapa och turnera teater.

TIGERBUSSEN blev nominerat till Kritikerpriset för teater. I nomineringen står det ”för mycket bra teaterarbete kombinerat med estetisk och teatral förståelse och ett uppriktigt engagemang för sin publik”

’’Vi vill ge Oslobarnen upplevelser för livet!”

Hilde Brinchmann, regissör och initiativtagare till TIGERBUSSEN

Ahlsell

Sverigeturné med 4st Expomobil 10

Ahlsell

Under Industritouren rullade Ahlsell land och rike runt med fyra specialbyggda Expomobil 12, för att personligt kunna besöka sina industri-kunder.

Varje distrikt ansvarade för att planera och boka sina kundmöten, engagera specialsäljare och medverkande leverantörer. Varje Expomobil inreddes och utrustades för respektive nischområden Industri El, Rör & Armatur, Personligt skydd och Verktyg & Maskiner. Då det räcker med vanligt B-körkort är de lätt att ta sig runt med och att ställa upp hos de lite mindre kunderna.

Alla produkter sitter fastmonterade i bussarnas tio kvadratmeter stora skåp under hela turnén och trots 35 deltagande leverantörer håller konceptet ihop på ett både lättöverskådligt och genomtänkt sätt.

”Satsningen är unik och ger oss möjlighet att prata affärer på ett väldigt konkret sätt. Nu får vi möjlighet att ta oss ut till våra kunder för att personligt visa upp Ahlsell och vår unika bredd”

JOACIM NORDH, DIVISIONSCHEF INDUSTRI AHLSELL

Milda

Sverigeturné Expomobil 10

Milda

Under en 3-veckorsperiod åkte Milda Kockens val torgturné runt om i Sverige med en Expomobil 10 och besökte ett 15 tal platser. I vagnen tillagade en av Mildas kockar mat som fick provsmakas av förbipasserande.

SCANIA – Svenska Skidförbundet

Köp av Expomobil 70

SCANIA – Svenska Skidförbundet

Inför premiären av Tour de Ski presenterade Scania och Skidlandslaget sin nya vallatrailer – en Expomobil 70 med plats för 12 vallare, nära 1000 par skidor och med en avancerad ventilations-anläggning, som förser trailern med 800 l luft i sekunden. Detta för att minimera riskerna med de farliga ångorna som vallaren utsätts för.

Den nya vallatrailern fick stor uppmärksamhet i massmedia, både i Sverige och utomlands. Se reportage inifrån trailern: klicka här

”Det här ger mig bättre förutsättningar i skidåkningen men framför allt bättre arbetsmiljö för våra vallare.”

CHARLOTTE KALLA, SKI TEAM SWEDEN 

 

 

 

Kontakta oss

Lena Geeber

Försäljning/ Projektledning

Amelie Hedbäck

Projektkoordinator